Tryck och variabeldata hos Rationell Adress

I vår dagliga verksamhet sysslar vi i huvudsak med inkjet, laserprint, kuvertering, singelplastning samt manuell packning av skyltmaterial till butiker och grossister.

Vår affärsidé är att anpassa oss efter kundernas behov och finna en helhetslösning.

Telefon

+46 40 22 15 50

Postadress

Box 15065, 200 31 Malmö

Besök och Leveransadress

Järnyxegatan 13, 213 75 Malmö